Huoltovapaata vesianalyysiä

Luotettavaa kotimaista mittalaiteteknologiaa

Optoseven vesianalysaattori mukana SYKEn vetämässä VEMIDI-hankkeessa

Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio – Uusien mittausteknologioiden älykäs hallinta (VEMIDI), on vuosina 2018 – 2019 toteuttava hanke. Se on osa hallituksen sinisen biotalouden kärkihanketta, jonka rahoittajana on Maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja demonstroida uusia teknologioita ja mittausmenetelmiä integroidussa ympäristömonitorointijärjestelmässä. Suomen ympäristökeskus (SYKE) koordinoi hanketta sekä toteuttaa sen yhteistyössä Finnish Water Forumin (FWF) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa.

Optoseven Oy kehittää ja valmistaa optoelektroniikkaan perustuvia analysaattorijärjestelmiä nesteiden reaaliaikaiseen mittaamiseen. Tärkeimmät sovellusalueet ovat prosessien valvonta ja säätö sekä raaka- ja luonnonvesien monitorointi. Optosevenin analysaattoreilla voidaan mitata useita parametreja samanaikaisesti laajalla pitoisuustasolla, aina prosenteista mikrogrammoihin kuutiometriä kohden.

Optosevenin uudessa FSA-CT1000 UV-COD ja sameus analysaattorissa on hyödynnetty tekniikoita eri teollisuuden alueilta. Näyte mitataan vakioiduissa olosuhteissa analysaattorin mittauskammiossa, joka huuhdellaan automaattisesti aina mittaustapahtuman jälkeen. Näin varmistetaan mittaustarkkuus ja luotettavuus sekä poistetaan resursseja kuluttava puhdistus ja huoltotyö. Mittausmenetelmä mahdollistaa tulosten luotettavan laadunhallinan. Tämän on todennut myös VEMIDI-hankkeen projektipäällikkö Joonas Kahiluoto Aalto-yliopistolle tekemässä diplomityössään (2017), jossa kehitettiin konsepti jatkuvatoimisten mittausten luotettavaan suorittamiseen. Kahiluodon mukaan ”Optosevenin mittalaitteen tulokset eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi laboratoriotuloksista”.

Suomen ympäristökeskus toteuttaa hankkeen puitteissa vedenlaadun mittauksiin ja laadunvarmistukseen liittyviä demonstraatioita. ”Tunnemme Optosevenin nesteanalysaattorit ja olemme saaneet niistä positiivista käyttökokemusta aiemmassa projektissamme, minkä vuoksi oli luontevaa valita ne myös osaksi tätä hanketta”, toteaa projektipäällikkö Joonas Kahiluoto Suomen ympäristökeskuksesta. Finnish Water Forum FWF osallistuu projektiin alan suomalaisen liiketoiminan kehittämisen ja teknologian viennin edistämisen osalta.