Huoltovapaata vesianalyysiä

Luotettavaa kotimaista mittalaiteteknologiaa

Case jäteveden monipistemittaus – Kainuun jätehuolto

Optoseven FSA-CT1000 flotaatioyksikön ohjauksessa ja puhdistetun veden laadunvarmistuksessa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Ekokymppi, Kajaani Majasaaren uusi, vuonna 2018 valmistunut jätevedenpuhdistamo käsittelee kaiken kaatopaikalla syntyvän puhdistusta vaativan veden. Laitoksen mitoitusvirtaama on noin 52 500 m³/v. Pääosa puhdistettavasta vedestä on jätetäyttöjen läpi suotautunutta vettä. Vedet kerätään käsiteltäväksi jätepenkkojen ympärillä olevilla suotosalaojaputkistoilla. Lisäksi puhdistusta vaativia vesiä kerätään öljyisten maiden […]