Huoltovapaata vesianalyysiä

Luotettavaa kotimaista mittalaiteteknologiaa

Optoseven on tuonut markkinoille huoltovapaan nesteiden mittauslaitteen

Optoseven Oy kehittää ja valmistaa optoelektroniikkaan perustuvia analysaattorijärjestelmiä nesteiden reaaliaikaiseen mittaamiseen. Tärkeimmät sovellusalueet ovat prosessien valvonta ja säätö sekä raaka- ja luonnonvesien monitorointi. Optosevenin analysaattoreilla voidaan mitata useita parametreja samanaikaisesti laajalla pitoisuustasolla, aina prosenteista mikrogrammoihin kuutiometriä kohden.

Optosevenin uudessa FSA-CT1000 UV-COD ja sameus analysaattorissa on hyödynnetty tekniikoita eri teollisuuden alueilta. Näyte mitataan vakioiduissa olosuhteissa analysaattorin mittauskammiossa, joka huuhdellaan automaattisesti aina mittaustapahtuman jälkeen. Näin varmistetaan mittaustarkkuus ja luotettavuus sekä poistetaan resursseja kuluttava puhdistus ja huoltotyö.

Jätevesistä pystytään luotettavasti ja kustannustehokkaasti mittaamaan esimerkiksi sameutta ja COD pitoisuutta haastavissa olosuhteissa. Laitteen voi kytkeä suoraan olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin avoimella rajapinnalla, jolloin pystytään seuraamaan ja säätämään prosessia reaaliajassa.

Optoseven FSA-CT1000 analysaattoria on kehitetty yhteistyössä HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa. Laitetta on käytetty useissa eri prosessin vaiheissa vuodesta 2015 alkaen. Koekäytön tarkoituksena on ollut varmistaa tuotteen luotettavuus sekä soveltuvuus vaativiin olosuhteisiin.

”Olemme olleet tyytyväisiä Optoseven FSA-CT1000 laitteen toimintavarmuuteen koko kehitysvaiheen ajan. Mittausarvot eivät ole missään vaiheessa lähteneet ryömimään edes prosessin alkupään haastavissa vesissä, vaikka roskien ja ilmakuplien aiheuttamia häiriöpiikkejä onkin jouduttu suodattamaan pois. Tulevan jäteveden tai sisäiset kierrot sisältävän esiselkeytykseen menevän veden kiintoaineen mittauksen avulla tiedetään tarkemmin, paljonko raakalietettä on milloinkin poistettava. Esiselkeytetyn veden eli ilmastukseen menevän kuormituksen kiintoaineen ja UV-absorbanssin mittausarvot puolestaan toimivat dynaamisen prosessimallinnuksen lähtötietona ja ovat mahdollisesti hyödynnettävissä ilmastuksen feed-forward ohjauksessa”, kertoo projektipäällikkö Anna Kuokkanen HSY:n Viikinmäen jätevendenpuhdistamolta.

”Optosevenin ratkaisulla nesteiden jatkuva luotettava mittaus on mahdollista toteuttaa prosessin kaikissa vaiheissa. Prosessia voidaan säätää aikaisemmassa vaiheessa, mikä mahdollistaa paremman jäteveden hallinnan ja säästää kustannuksia. Sähkön ja kemikaalien käytön optimoiminen jätevedenpuhdistuksessa on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää ja uskomme, että pystymme tuomaan paljon lisäarvoa asiakkaillemme eri teollisuuden aloilla”, sanoo Jouni Nieminen Optoseven Oy:stä.

Lisätietoja:
Jouni Nieminen
Optoseven.com
+358 50 305 2453
jouni.nieminen@optoseven.com