Huoltovapaata vesianalyysiä

Luotettavaa kotimaista mittalaiteteknologiaa

Nesteanalysaattorit

Optosevenin optiset nesteanalysaattorit ovat varmatoimisia ja osoittaneet luotettavuutensa useissa eri sovelluksissa. Analysaattoreita voidaan käyttää useilla teollisuuden sektoreilla ohjaus- ja valvontatarkoituksiin. Analysaattorin innovatiivinen näytettä ottava rakenne mahdollistaa tehokkaan automaattisen kemiallisen puhdistuksen, joka takaa luotettavat mittaustulokset haastavimmissakin olosuhteissa. Näytettä ottava rakenne mahdollistaa monipistenäytteenoton, jolloin yhdellä analysaattorilla voidaan mitata useista prosessivaiheista tai -linjoista.

 1. Toimii haastavimmissakin olosuhteissa.
 2. Automaattinen puhdistus.
 3. Ajautumattomat, luotettavat mittaustulokset.
 4. Itsediagnostiikka.
 5. Laajat mittausalueet.

Ajautumattomat mittaustulokset

Automaattisen puhdistuksen lisäksi, Optoseven FSA-CT1000 -nesteanalysaattorissa on automaattinen nollakalibrointi, jonka vuoksi mittaustulokset eivät ajaudu. Itsediagnostiikka valvoo analysaattorin suorituskykyä ja tunnistaa mittauskennon mahdollisen likaantumisen. Tarpeettomalta manuaaliselta puhdistustyöltä vältytään, kun analysaattori antaa lukeman puhtaustasostaan. Hakemalla sovellukseen sopivat puhdistusparametrit manuaaliselta puhdistukselta vältytään kokonaan. Suurimmat edut perinteisiin nestemittalaitteisiin verrattuna ovat manuaalisen puhdistuksen poistumisen tuomat kustannussäästöt sekä analysaattorin vahvistamat luotettavat mittaustulokset.

Laajat mittausalueet

Optosevenin optinen mittaustapa yhdistettynä näytettä ottavaan rakenteeseen mahdollistaa poikkeuksellisen laajat mittausalueet. Yhdellä Optoseven FSA-CT1000 -nesteanalysaattorilla on mahdollista esimerkiksi puhdistetun juomaveden ja puhdistamattoman jäteveden mittaaminen ilman laitteen muokkaamista. Analysaattorin suuri herkkyys ja automaattinen nollatason kalibrointi tukevat alhaista havaintorajaa.

Räätälöidyt järjestelmät

Analysaattori on laajasti muokattavissa täyttämään mittaussovelluksen ja asiakkaidemme tarpeet. Räätälöimällä analysaattoria voimme esimerkiksi vaikuttaa mittauksen analyysiin, lisätä useita näyte- tai testiliuostuloja, tai jopa ohjata prosessin toimilaitteita suoraan analysaattorista. Lue lisää Optosevenin nesteanalysaattorin muokkaamisesta tai kysy suoraan meiltä.

 

FSA-CT1000 -analysaattorilla voidaan mitata yhtäaikaisesti neljää parametriä alla olevasta listasta:

 

 • UV-absorbanssi
 • Sameus
 • Nitraatti
 • Klorofylli a (chlorophyll-a, algae)
 • Fykosyaniini (Phycocyanin, blue-green algae)


Korrelaatio:

 • TSS (kiintoaine)
 • COD (kemiallinen hapenkulutus)
 • BOD (biologinen hapenkulutus)
 • TOC (orgaaninen kokonaishiili)