Huoltovapaata vesianalyysiä

Luotettavaa kotimaista mittalaiteteknologiaa

O7 nesteanalysaattori kasvihuoneviljelyn nitraatin ja valaistuksen säädössä

Kasvihuoneet mahdollistavat tuoreiden lehtivihannesten kasvatuksen ympärivuotisesti, mutta pimeä vuodenaika tai valonsaannin heikentyminen yhdessä korkean nitraattilannoituksen kanssa aikaansaavat helposti satotason laskua ja nitraatin kertymistä salaattiin. Nitraatti ei itsessään ole kovin myrkyllistä ihmiselle, mutta sen aineenvaihduntatuotteet elimistössä voivat olla haitallisia.

Optoseven Oy kehittää ja valmistaa optoelektroniikkaan perustuvia analysaattorijärjestelmiä nesteiden reaaliaikaiseen mittaamiseen. Tärkeimmät sovellusalueet ovat prosessien valvonta ja säätö sekä raaka- ja luonnonvesien monitorointi. Optosevenin analysaattoreilla voidaan mitata useita parametreja samanaikaisesti laajalla pitoisuustasolla, aina prosenteista mikrogrammoihin kuutiometriä kohden.

Optosevenin NOL-10 nitraattianalysaattori on kehitetty ravinneliuoksen nitraattitypen, liuenneiden orgaanisten aineiden sekä valaistuksen määrän ja laadun (esimerkiksi PAR, sininen, punainen) jatkuvatoimiseen mittaukseen. Nestenäyte mitataan vakioiduissa olosuhteissa analysaattorin mittauskammiossa, joka huuhdellaan automaattisesti aina mittaustapahtuman jälkeen. Näin varmistetaan mittaustarkkuus ja luotettavuus sekä poistetaan resursseja kuluttava puhdistus ja huoltotyö. Analysaattoriin integroitu logiikka mahdollistaa helposti muiden mittasuureiden liittämisen mittausdataan, jolloin saadaan kattava kuva tarkasteltavasta prosessista. Analysaattori voidaan kytkeä suoraan olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin avoimella rajapinnalla, jolloin pystytään seuraamaan ja säätämään prosessia reaaliajassa.

Optosevenin analysaattoria käytettiin tutkimuksessa, jossa tavoitteena oli selvittää salaatin nitraattipitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä yksityisellä kasvihuonepuutarhalla. Tutkimuksessa mitattiin muun muassa olosuhteiden, vuorokaudenajan ja iän vaikutusta jääsalaatin nitraattipitoisuuteen. NOL-10 analysaattorilla mitattiin suoraan kasveille tulevaa PAR-alueen ja sinisen ja punaisen aallonpituuden valoa sekä kiertoliuoksen nitraattityppipitoisuutta ja liuenneen orgaanisen aineen kokonaismäärää jatkuvatoimisesti.

”Tämän tutkimuksen myötä on selkeästi osoitettu, miten olosuhteiden jatkuvatoiminen mittaus mahdollistaa kasvihuoneen olosuhteiden automaattisen säädön siten, että kasvien laatu ja erityisesti nitraattipitoisuus sekä resurssien käyttö ja erityisesti valaistukseen käytetyn energian kulutus voidaan optimoida kaikissa olosuhteissa, kesällä ja talvella”, kertoo tutkimuksen tehnyt Juha Alasaarela. ”Olemme olleet tyytyväisiä Optosevenin NOL-10 analysaattorin toimintaan tutkimuksen aikana.”

Tutkimus on ladattavissa pdf-tiedostona:

https://helda.helsinki.fi/

Lisätietoa Puutarha & Kauppa lehden numerossa 2/2020:

Puutarha ja Kauppa 2/2020