Industrial Liquid Monitoring

Reliable results with low cost of ownership

Optoseven in Media

Juhani Alasaarelan pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto: Jääsalaatin nitraattipitoisuuden hallinta kasvihuoneviljelyssä.

Joonas Kahiluodon diplomityö, Aalto-yliopisto, Kenttäkäyttöisen veden sameuden mittauksen automatisointi jatkuvatoimisella mittaustuloksen laadunvarmistustekniikalla.

Optoseven Oy on FWF:n jäsenyritys.

Hallitse salaatin nitraatti. Artikkeli Puutarha & Kauppa-lehdessä 2/2020

Optoseven Oy Vesitalouslehdessä.

Optoseven Oy on Vesilaitosyhdistyksen jäsen.