Huoltovapaata vesianalyysiä

Luotettavaa kotimaista mittalaiteteknologiaa

Teollisuusprosessit

Optoseven FSA-CT1000 -analysaattorin mittauksilla saat aikaan kustannussäästöjä, parannat tuotteen laatua ja pienennät hiilijalanjälkeä.

Kiertotalous

Teollisuusprosesseissa pyritään entistä enemmän kiertotalouteen. Sivuvirtoja hyödyntämällä saadaan vähennettyä jätteeksi muodostuvaa materiaalia, ja aiemmin kuluja aiheuttanut jäte saattaa tuottaa tuloja innovatiivisten ratkaisujen avulla. Suljettujen prosessien avulla raakaveden tarve vähenee, ja jätteenä pois laskettavan jäteveden muodostuminen saattaa jopa lakata.

Kiertotaloudessa mittaaminen on välttämätöntä, jotta lopputuotteen laatu ei vaarannu suljettujen prosessien vuoksi. Optoseven FSA-CT1000 -analysaattorin avulla on mahdollista ohjata puhdistusprosessia ja varmistaa prosessissa käytettävän veden puhdistusvaatimusten täyttyminen.

Metsäteollisuus

Puun jatkojalostaminen ei onnistu ilman vettä. Vaikka metsäteollisuuden jätevesipäästöt luontoon ovat pienentyneet merkittävästi aiemmista vuosikymmenistä, ovat laitosten suurentuneen koon vuoksi käsiteltävät vesimassat hyvin merkittäviä. Puhdistusprosessin reaaliaikainen säätäminen on mahdollista puhdistamolle tulevan jäteveden orgaanisen aineksen jatkuvatoimisella mittaamisella. Samalla pystytään varautumaan mahdollisten häiriöpäästöjen aiheuttamaan lisäkuormitukseen ilman, että puhdistustulos kärsii.

Jatkuvatoiminen FSA-CT1000 -analysaattori mahdollistaa niin tulevan jäteveden kuin puhdistetunkin veden reaaliaikaisen seurannan.

Elintarviketeollisuus

Puhtaat prosessilinjat ovat elintarviketeollisuudessa pakollisia. Prosessilinjojen puhdistaminen ei vain kuluta paljon vettä, vaan kuluttaa myös tehollista tuotantoaikaa. Optoseven FSA-CT1000 -analysaattorilla puhdistusprosessin jätevettä voidaan seurata jatkuvatoimisesti ja pesutoimintoa voidaan optimoida. Esimerkiksi maitojäämiä voidaan tarkkailla harmaassa vedessä ppm-tasoihin asti. Pesutoiminnon optimointi vähentää prosessin seisokkiaikaa, puhtaan veden käyttöä ja jäteveden muodostumista.

Kasvihuoneteollisuus

Kasvihuoneissa Optoseven FSA-CT1000 -nesteanalysaattorilla voi mitata nitraatti- ja orgaanisen aineen pitoisuutta sekä kasvuliuoksen sameutta. Liittämällä ulkoiset valaistusanturit analysaattoriin voidaan optimoida lannoitteen käyttöä kasvuliuoksessa ja valaistuksen virrankulutusta. Näin edistetään lopputuotteen laatua ja saadaan suoria kustannussäästöjä.

Kemianteollisuus

Kemianteollisuudessa on ainutlaatuisia prosesseja, ja niillä on usein erityistarpeita analyyttisten järjestelmien suhteen. Voimme yhteistyössä asiakkaamme kanssa kehittää nopeasti asiakaspohjaisia ​​uusia analysaattoriratkaisuja mittaamaan eri parametreja nestevirrasta. Jatkuvatoimisia analysaattoreitamme voidaan käyttää prosessinohjaukseen, seurantaan tai lopputuotteen laadun varmistamiseen.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro, miten voimme sinua palvella.