Huoltovapaata vesianalyysiä

Luotettavaa kotimaista mittalaiteteknologiaa

Jäteveden typenpoiston tehostaminen

Biologisen typenpoiston tehostaminen Optoseven FSA-CT1000 analysaattoria hyödyntäen. Vastuullista ja kustannustehokasta jätevedenpuhdistusta Lahdessa.

Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo

Lahti Aqua-konserni vastaa 140 000 asukkaan vesihuollosta Lahdessa ja Hollolassa. Toiminta-alueella on neljä jätevedenpuhdistamoa: Lahdessa Ali-Juhakkala, Kariniemi ja Nastola sekä Hämeenkosken puhdistamo Hollolassa. Konsernissa emoyhtiönä toimii Lahti Aqua Oy ja operatiivisista vesihuoltopalveluista vastaa tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy.

Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo on rakennettu 1960-luvun alussa, ja viimeisin suuri saneeraus puhdistamolla on tehty 2005, jolloin käyttöön tuli kokonaistypenpoisto. Laitoksen päiväkohtainen virtaama on noin 14 000 m³/d.

Vaikka typenpoiston lupaehtoihin pääseminen ei tuota laitokselle vaikeuksia, biologista typenpoistoa optimoidakseen Lahti Aqua hankki Optoseven FSA-CT1000 UV-COD ja sameusanalysaattorin.

Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo

Lisähiilen syötön optimointi

Ali-Juhakkalassa FSA-CT1000 analysaattori mittaa jätevedenpuhdistusprosessin esiselkeytettyä jätevettä. Mittaustuloksina saadaan reaaliaikaisesti liuenneen orgaanisen aineen ja kiintoaineen pitoisuudet.

Orgaanisen aineen määrä on yhtenä tulosuureena lisähiilen syötön manuaalisessa säädössä.

Mittaustulosten avulla voidaan päätellä, tuleeko biologiselle typenpoistolle tarpeeksi ravinteita jäteveden mukana vai onko lisähiilen syötölle tarvetta. Tulokset täydentävät laboratorioanalyysien väliset aukot ja vahvistavat analyysien tulokset. Mahdollisesti tulevaisuudessa voidaan optimoida myös ylijäämälietteen pumppausta ja saada kustannussäästöjä sekä energian että saostuskemikaalina käytettävän ferrosulfaatin kulutuksessa”, sanoo Aqua Palvelun prosessi-insinööri Tapio Kilponen.

Lahti Aqua pyrkii toiminnassaan vastuullisuuteen. Lisähiilen syötön optimoinnilla ei haeta ensisijaisesti glyserolin kulutuksen kautta syntyviä kustannussäästöjä, vaan ennen kaikkea tavoitteena on entisestään pienentää herkkään Porvoonjokeen aiheutuvia typpipäästöjä. Analysaattorin mittaustulosten avulla typpipäästöt voidaan minimoida kustannustehokkaasti.

Luotettavaa mittaamista

Jäteveden mittaamiseen liittyvät haasteet johtuvat hyvin usein mittalaitteiden likaantumisesta, minkä vuoksi ne eivät toimi luotettavasti. Optoseven FSA-CT1000 analysaattorin itsediagnostiikka kertoo automaattisen puhdistuksen vaikutuksesta, joten työläältä manuaaliselta puhdistamiselta vältytään ja mittaustuloksiin voidaan luottaa.

Asennuksen jälkeen analysaattori kertoi ongelmista likaantumisen suhteen. Prosessiin sopivat puhdistusparametrit löydettyämme analysaattori on toiminut täysin huoltovapaasti” jatkaa Kilponen.

Mittauskennon puhtaus

Mittaus tapahtuu analysaattorin sisällä olevassa mittauskammiossa, jolloin tulokset saadaan luotettavasti vertailukelpoisissa ja tunnetuissa olosuhteissa.