Nestemittalaitteet prosessien valvontaan ja säätöön

Suomalainen Optoseven Oy kehittää ja valmistaa analysaattori- ja mittausjärjestelmiä nesteiden reaaliaikaiseen seurantaan.
Hyödynnämme tuotteissamme innovatiivisesti vankkaa mittaustekniikan kokemustamme sekä uusinta teknologiaa.

Ratkaisumme

Our Solutions Waste water

Jätevedet

Prosessien luotettavalla jatkuvatoimisella seurannalla sekä tarkemmalla ohjauksella parannetaan toimintavarmuutta ja puhdistustulosta sekä leikataan kustannuksia.

Raakavesi ja puhdas vesi

Tarkkaa ja luotettavaa mittaamista raakavedestä puhdistettuun veteen yhdellä analysaattorilla. Vähemmän prosessihäiriöitä ja -katkoksia sekä tarkempaa prosessien säätöä kokonaisvaltaisemmalla valvonnalla.

Teollisuusprosessit

Jatkuvatoimista mittausta kaikilla teollisuuden aloilla, elintarviketeollisuudesta paperitehtaisiin. Reaaliaikainen mittaus mahdollistaa prosessien automatisoidun hallinnan, tasaisemman laadun sekä lisää kustannussäästöjä.

Pintavedet

Ympärivuotinen luotettava mittaaminen luonnonvesistä tekee mahdolliseksi ympäristön tilan jatkuvan seurannan ja paljastaa pistekuormituksen lähteet.

Räätälöidyt mittauskokonaisuudet

Toimitamme suunnittelusta käytännön toteutukseen asti räätälöidyt analysaattorit ja mittausjärjestelmät. Optosevenin ammattilaiset ratkaisevat mittaustarpeesi kustannustehokkaasti ja nopeasti. Kerro prosessistasi, ja tehdään yhdessä juuri siihen soveltuva mittausratkaisu!

Luotettavaa monikomponenttianalyysia kaikille vesille.

Optosevenin tapa mitata

Vankka kokemuksemme mittalaitteiden kehittämisestä kiteytyy reaaliaikaisessa mittaustavassamme taaten laitteen puhtaana pysymisen haastavimmissakin mittaussovelluksissa. Lisäksi samalla analysaattorilla voidaan mitata täysin automaattisesti monesta eri näytepisteestä. Reaaliaikaisuus mahdollistaa prosessin luotettavan ohjauksen täydentäen samalla laboratoriomittausten jättämiä aukkoja.

Jäteveden UV COD mittaus

Edut

Edulliset käyttökustannukset

Ei kalliita kuluvia osia tai manuaalista puhdistustarvetta. Monipistemittausmahdollisuus.

Ryömimätön mittaustulos

Optinen mittaustapa yhdistettynä automaattiseen puhdistukseen, nollakalibrointiin ja itsediagnostiikkaan.

Laaja mittausalue

Puhtaan veden ja jäteveden mittaus, kaikki samalla analysaattorilla.

Muokattavissa eri komponenteille

Analysaattorin rakenne mahdollistaa mitattavien komponenttien räätälöinnin sovelluskohtaisesti.

Uutiset

Optoseven Yhdyskuntatekniikka 2021 messuilla

Optoseven Yhdyskuntatekniikka 2021 messuilla Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely järjestetään 13.-14.10.2021 Turun Messukeskuksessa. Tule tapaamaan meitä osastolle Cg3. Näyttely on avoinna: Keskiviikkona 13.10.2021 klo 09-19 Torstaina 14.10.2021

Lue Lisää »

Teollisuusveden monipistemittaus

Suomen suurin teollisuusvesilaitos, Kokkolan Teollisuusvesi Oy, hankki Optosevenin FSA-CT1000- analysaattorin talousveden puhdistusprosessin ohjauksen ja laadunvarmennuksen tueksi. Jatkuvatoiminen monipistemittaus tuo lisää toimintavarmuutta Pohjois-Euroopan suurimman epäorgaanisen kemianteollisuuden

Lue Lisää »